Lý Gia Thành khẳng định: “Người dám cho bạn vay tiền sẽ là quý nhân”, còn người dám trả tiền vay bạn chính là quý nhân của quý nhân, cần trân trọng cả đời

Leave a Reply

Comment as a guest.


Top Quà Tặng Cám Ơn

Read Next

Sliding Sidebar